Persondatapolitik

CATAMARAN sàrl
70, avenue de Clichy – 75017 Paris - France

GDPR (General Data Protection Regulation)-politik
gældende fra 25. maj 2018
CATAMARAN sàrl ønsker at opbygge stærke og varige bånd, der bygger på gensidig tillid, med sine kunder og kontakter. At sikre, at persondata/personoplysninger behandles sikkert og fortroligt, er derfor en prioritet for CATAMARAN sàrl.
Persondata er på ingen måde kernen i Catamaran sàrl’s forretningsmodel, og Catamaran sàrl beskæftiger sig ikke med særligt følsomme data, såsom race, etnicitet, politiske meninger, religion, seksuel orientering, sundhed osv. Catamaran sàrl skal derfor ikke gennemføre en PIA (Privacy Impact Assesment)-analyse og er ikke formelt forpligtet til at udpege en DPO (Data Protection Officer), fordi Catamaran sàrl ikke ligger inde med og ikke håndterer særligt personfølsomme data.
Catamaran sàrl’s GDPR-tiltag udgør derfor ikke et teknisk eller et juridisk projekt, men er frem for alt et tiltag, der handler om sund fornuft og organisation, til forståelse af hvordan Catamaran sàrl bruger sine samarbejdspartneres persondata i de tilfælde, hvor der overhovedet indsamles persondata. Catamaran sàrl ønsker at give sine kunder, ansatte, kontakter, leverandører osv. muligheden for at få indblik i GDPR-politikken og at styrke tilliden til sine samarbejdspartnere på helt gennemskuelig vis.

De, der betror personoplysninger til Catamaran, har også ret til at få indsigt i informationerne, at få dem korrigeret, slettet, gøre indsigelser osv., dog med forbehold for de eventuelle lovlige forpligtigelser som Catamaran sàrl som firma kan være underlagt. For at udøve denne ret, kan du sende en e-mail til Catamaran sàrl på adressen velkommen@catamaran.fr eller pr. brev til Catamaran sàrl, 70 avenue de Clichy, 75017 PARIS med kopi af et ID-dokument som beviser, at du er den pågældende person. Catamaran sàrl forpligter sig til at behandle din anmodning hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Catamaran sàrl indsamler kun de personoplysninger, som firmaet reelt set har brug for, eller som Catamaran sàrl ved lov er blevet pålagt at indsamle., Det er Catamaran sàrl’s faglige moralkodeks. Alle personlige data, der indsamles af Catamaran sàrl tjener et formål. Catamaran sàrl ajourfører jævnligt sin lovpligtige liste (register) vedrørende opbevaring og håndtering af personoplysninger, baseret på registreringsmodellen foreslået af CNIL (det franske datatilsyn). Bemærk, at der ikke er nogen forpligtelse i registret til at nævne håndtering af lejlighedsvise personoplysninger, der ikke bliver registreret og ikke opbevares af Catamaran sàrl. Personlige oplysninger bliver desuden ikke og vil aldrig blive solgt eller overført til kommercielle aktører.

Det er ejeren af Catamaran sàrl, Charlotte Montiel, der har ansvaret for den eventuelle indsamling af personlige oplysninger, og som ajourfører den lovpligtige, skriftlige fortegnelse over Catamaran sàrl’s eventuelle indsamlings- og behandlingsaktiviteter af persondata. Sammen med sin assistent er hun også den eneste person hos Catamaran sàrl, der eventuelt kan få adgang til personlige data.

Catamaran sàrl kan altid svare på disse tre spørgsmål:
  • Hvorfor indsamler Catamaran sàrl i påkommende tilfælde persondata?
  • Hvem har adgang til disse data?
  • Hvor lang tid opbevarer Catamaran sàrl disse data?

Inden for IT eksisterer der ikke en 0 % -risiko. Catamaran sàrl har et passende antivirus-system og bruger komplekse adgangskoder. Catamaran sàrl tager alle passende sikkerhedsforanstaltninger. Den fysiske adgang til Catamaran sàrl’s lokaler er også sikret, og alle nødvendige forsikringer er tegnet. Catamaran råder desuden over en makulator til papirer, der printes ud.

Brug af cookies på webstedet www.catamaran.fr: En cookie er en lille informationsfil, der sendes til brugerens browser og gemmes i brugerens terminal. Denne fil indeholder oplysninger såsom brugerens domænenavn, brugerens internetudbyder, brugerens operativsystem samt dato og klokkeslæt for adgang. Catamaran sàrl behandler ikke disse oplysninger på nuværende tidspunkt, men kan en dag beslutte at behandle brugerens oplysninger vedr. hans besøg: hvilke sider, han har besøgt, og de søgninger der udføres. Disse oplysninger ville kunne hjælpe Catamaran sàrl med at forbedre indholdet af sit websted og brugerens navigationsoplevelse, men brugeren kan også automatisk nægte registrering af cookies i sin browser.


Paris, den 14. november 2023.